پاپيروس

Sunday, July 22, 2007

سندروس

سلام دوستان کوتاه مدتيست که در وبلاگ سندروس به جاي پاپيروس مي نويسم سندروس نام سنگي ست بياباني که از آب و ماسه و باد و گرماي آفتاب تشكيل شده
و از آنجا که شکل اين سنگ مانند گل رز اما به رنگ ماسه است نامه رز بيابان يا سندروس گرفته اين سنگ از ميان موج موج ماسه هاي بيابان به سطح بيروني آن مي غلطد ظريف است و مملو از لايه هاي تو در تو; بوي مهر مي دهد در بيابانهاي تونس يافت مي شود و گروهي تشعشعات عشق از آن مي گيرند يا آنچه در سينه دارند را به آن نسبت مي دهند. اين سنگ در يک مغازه ي سنگ فروشي, در كوچه پس کوچه هاي قديمي شهر استکهلم چشمم را گرفت احساس کردم مي تواند ادامه ي از ژاله تا ژاژ باشد نامي که بيشتر از 10 سال بر ذهنم سنگيني مي كند ژاژ گليست بياباني, سپيد رنگ و تلخ آنقدر که حتي شتران نيز پس از نشخوار باز مي گردانندش.
از آنجا که شعر برگرفته از هستي شاعر است و ارتباطي ميان سندروس و هستي خود يافتم وبلاگ شعرم را به اين نام برگزيدم.