Tuesday, January 15, 2008
از "ژاله تا ژاژ" توسط انتشارات آلفابت ماكسيما در استكهلم
منتشر شد


ژاله دگر ديسی كوله بار نيست كه بر شانه های ژاژ سنگينی كند
هستی آسمانی درونی شده است در جستجوی ريشه ها
شكوه تلخ تنهايی ست در تنهايی بزرگ بيابان

به مرضی، مهديس، مامان،بابا
به مانا آقايی خواهر معنوی شعرهام
به نيلوفر درخشان روييده از تاريكی روياهام
و فروغ عباديان و مهربانيش

1 Comments:

Blogger Farzan said...

،فریبا شادکهن گرامی لطفا اگر امکانش هست بازنویسی شعراو كيست
كه خود را به درازای اين خيابان بی انتها پهن كرده؟
را می خواستم
برایم بفرستید ،در ضمن از اظهار نظر شما در وبلاگ
سپاسگزارم با تشکر و سپاس فراوان
......email:farzan_100@yahoo.de

12:36 AM  

Post a Comment

<< Home