Friday, February 01, 2008بهترين هديه ای كه در سال ٢٠٠٨ گرفتم وبلاگ سندروس است كه نيلوفر يار نازنين ديرينه ام، يار سالهای دانشگاه و شبهای شعر تهران هديه ام داده است.
گويا پاپيروس و سندروس قبلی ام ويروسی ست و امكان باز شدن صفحه را با مشكل همراه می سازد.

از اين پس نوشتن را در اين سندروس ادامه خواهم داد.

3 Comments:

Blogger دلتنگ دلتنگی های آسمان said...

"باد هم سراپا سرمست سادگی هاش بود,
وقتی که می دید
هنوزم که هنوزه
- سکوت -
سین هفتم سفره هفت سین هرسالشه"

"عیدانه " - آخرین دستنوشته "دلتنگ دلتنگی های آسمان" - بهانه دیدار شما را دارد...

6:32 PM  
Blogger Farzan said...

هنر زاییدهء احساس است و احساس، گل شکوفای زندگی. همیشه شکوفا باشید
من با اجازه چند شعر زیبای شما را در وبلاگ خود گنجاندم ،با تشکر فرزان
http://farzan-farzan.blogfa.com/

3:11 PM  
Anonymous Anonymous said...

سلام
شعرهایت را خواندم
خیلی خوش آمد
َalisinaalisina@gmail.com

12:55 PM  

Post a Comment

<< Home