Wednesday, August 23, 2006و اكنون جنيني آبستنم
تنها.
جنيني
آبستن
مامايی كه از خيال خون می گريزد
بغض هفت آسمانم
گره خورده در هم.

*** *** ***

شعر “فرود پرنده‌ی لبی چون قلبی تپنده” در ايران امروز.

با تشكر از آقای فرزانه فر.

*** *** ****

ويديو كليپی بسيار زيبا از يانی
برگرفته از وبلاگ يانی


5 Comments:

Blogger . said...

سلام فریبا جان
شعر فرود پرنده لبی چون قلبی تپنده بسیار بسیار زیباست.
کاملا زنانه،یک نوستالژی عاشقانه..
همراه با آهنگی که با قانون و پیانوست و بسیار لطیف شعرت را خواندم خیلی چسبید

2:44 PM  
Blogger . said...

neylabak boodam ha dar payame ghabli

2:45 PM  
Blogger Fariba Shadkohan said...

سلام نی لبك جان. خوش آمدی...
نظرت خيلی خوشحالم كرد.ممنون!0

8:13 AM  
Blogger Fariba Shadkohan said...

اگه آهنگی كه گوش می كردی در اينترنت هست آدرسش رو در صورت امكان برام بذار تا من هم گوش كنم.

12:23 PM  
Blogger . said...

سلام فریبا جان
نه نیست.ولی بزودی تو صعود برهنه می ذارمش .

3:54 PM  

Post a Comment

<< Home