Thursday, March 23, 2006

"چادر"

(يك خاطره)
.

2 Comments:

Blogger Shadow of Hope said...

با درود
فریبا خانم
شما دوباره منو بیاد آن روزهای تلخ انداختید. جهنمی ست که می سوزاند . من نمی دانم تاریخ پیرامون این دوره زمانی چه خواهد گفت؟ تنها چیزی که از آن مطمعنم و عمیقا باور دارم برای تغییر همیشه بایستی قربانی داد.نثر زیبای شما مرا تحت تاثیر قرار داد
خسته نباشید

10:55 AM  
Blogger amooarvand said...

نوشته‌ی شما به بلاگ نیوز لینک شد

11:00 PM  

Post a Comment

<< Home